Jdi na obsah Jdi na menu
 


06.Zlaté hory a okolie

Streda, 20.8.    Zlaté Hory a okolie (15,5 km)
Cyklobusom o 8:36 z Rejvízu smer Zlaté hory, zosadli sme na zastávke „hájenka“. Odtaľto vedie príjemný a malebný náučný chodník „Údolí ztracených štol“ so Zlatorudnými mlynmi. (okruh 3 km)
Z hlavnej cesty na opačnú stranu po žltej smer Hadí louky (rázcestie s „hornickou nauční stezkou“). 2km.
Po červenej po NS na Edelštejn (3 km, poceste vyhliadka na Zlaté Hory), kaple sv. Anny, odbočka na modrú (ďalej po NS sme nepokračovali), skalnatý útvar Výr (1,5 km), pútne miesto Mariahilf (0,5 km). Krátka prestávka na občerstvenie.
Po žltej (kopíruje NS) do mesta Zlaté Hory (5 km), krátka prehliadka mesta (nebolo čo pozerať).
Krásny slnečný deň.
Trochu faktov: 
Městečko Zlaté Hory na Jesenicku proslulo ve středověku díky svým nalezištím zlata v blízké říčce Olešnici, kolem které byly budovány štoly. V současnosti se v tomto romantickém kraji buduje replika středověkého hornického městečka s naučnou stezkou. Říká se mu Údolí ztracených štol a má přiblížit život a těžbu horníků. Návštěvníci zde mohou shlédnout dva sruby, jejichž součástí je stoupa na drcení zlaté rudy a také zlatorudný mlýn. Dřevěné stroje byly zhotoveny přesně podle dobových nákresů a původní technikou. Energií je voda, která je přiváděna vodními koly postavenými v kaskádě v původním kanále. Rudné mlýny jsou věrnou replikou staveb i jejich vybavení. Vytěžená ruda se nejprve drtila a pak třídila proséváním. Všechna zařízení jsou funkční a časem by v městečku měly vyrůst objekty, které byly v každé hornické osadě, včetně opevněné části pro ukládání denní těžby. Údolí ztracených štol tak opět ožije ruchem zlatokopecké osady jak tomu bylo v dobách jeho největší slávy. Naučná stezka vede údolím říčky Olešnice, v níž se od pradávna dolovalo zlato, a to jak povrchově - rýžováním a jílováním, tak i hlubinně. Jedna ze štol, které byly již v 17. stol. označovány za ztracené, byla objevena při geologickém průzkumu rýžovišť v roce 1964. Na stezce navštívíte rýžoviště zlata, místo "kde voda teče do kopce", projdete se kolem historického přivaděče vody do rýžovišť a navštívíte zlatorudné mlýny.
Edelštejn - Skromné zbytky kdysi nejmohutnějšího slezského hradu z 13. století postaveného biskupy na ochranu osad. Pobořen v r. 1467 biskupem Joštem. Romantické přestavba na počátku 20. stol. ztroskotala kvůli nedostatku financí
Mariahilf - Poutní kostel p. Marie Pomocné - za totality vyhozen do vzduchu, po revoluci znovu vybudován, poutní místo, na cestě ke kostelu křížová cesta s 14 kapličkami